• منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

   

  الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
  مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 درمحل مجموعه فرهنگي تلاش واقع در تهران ، خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران خيابان استقلال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
   
  ب– دستور جلسه :  
                    تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس   سایر موارد
  ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
  اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت  
  شرکت سيمان اروميه 3444468 0.06 %  
  ساير اشخاص 70876131 1.26 %  
  شرکت راديس 89300000 1.59 %  
  شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان 668981795 11.89 %  
  شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين 2884744769 51.28 %  
  جمع 3717347163 66.09 %  
   
  ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی : آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
   
  نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه  
  کارخانجات سيمان صوفيان 10200007381 سهامی عام اصلی     عضو هیئت مدیره غیر موظف     خیر  
  سرمايه گذاري سيمان تأمين 10101942066   اصلی     عضو هیئت مدیره غیر موظف     خیر  
  سيمان اروميه 10220016318   اصلی مجيد وفاپور 1091104824 رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري بله  
  سيمان خوزستان 10420082717   اصلی حميد توتونچيان 0062715739 نایب رئیس هیئت مدیره موظف کارشناسي ارشد حسابداري بله  
  خدمات صبا تجارت ياس 10320847790   اصلی سلمان حسيني صفا 0083151516 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد MBA بله  
   

   

  د- اعضای هیئت رئیسه: براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای/ خانم  مهدي طالبي  به‌عنوان رئیس مجمع . آقای/ خانم  ژيلا سماواتي  به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم  محمدرضا مظفري شمس  به‌عنوان ناظرمجمع . آقای/ خانم  عليرضا قادري  به‌عنوان منشی مجمع . ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :   تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد