• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

    سود سهام سال مالی 98-97 مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 31 تیر 1398 به ازاء هر سهم 250 ریال به حساب دارندگان حساب بانک تجارت واریز گردید.

    سایر سهامداران حقیقی مطابق جدول زمانبندی اعلام شده (سیستم کدال بورس) به بانکهای تجارت سراسر کشور مراجعه فرمایند.