• منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

  آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

  شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان

  (ثبت شده به شماره 4081و شناسه ملي 10100235615)

  با سرمايه 5,625 ميليارد ريال

   

  از كليه صاحبان محترم سهام اين شركت دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت 15 روز شنبه مورخ 1396/6/10 در محل سالن آزادگان مرکز همایشهای بین المللی پؤوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران- بزرگراه حکیم بلوار غربی ورزشگاه آزادی تشكيل مي گردد ، حضور بهم رسانند.

  سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان مي توانند در روزهاي  سه شنبه و چهار شنبه مورخ 6 و 1396/6/7 جهت اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام و كارت ملي و در مورد نمايندگان با ارائه معرفي نامه رسمي و شناسه ملي شركت و كارت ملي نماينده از ساعت 8 لغايت 14 به امور سهام اين شركت واقع در تهران خيابان دكتر بهشتي خيابان پاكستان كوچه چهارم پلاك 4 مراجعه نمايند.

  بديهي است فقط سهامداراني كه ورقه ورود دريافت كرده اند در جلسه حضور خواهند يافت.

  دستور جلسه :

  1-     استماع گزارش فعاليت هيئت مديره ، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد و صورتهای مالی سال مالي منتهي به 1396/2/31.

  2-     بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه در تاريخ 1397/2/31 و صورت حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور.

  3-     تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره.

  4-     تعيين حسابرس مستقل و بازرس قانوني (اصلي و علي البدل) شركت براي سال مالي منتهي به 1398/2/31 و تعيين حق الزحمه آنان.

  5-     تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

  6-    ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.

  ضمناً ضرورت دارد کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه اصل کارت ملی به انضمام تصویر آن را ارائه نمایند . همچنین درج شماره ثبت و شناسه ملی سهامداران حقوقی در معرفی نامه الزامی است.

   

  هيئت مديره شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان

   

  برای دریافت گزارشات کلیک کنید