• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

    سود سهام سال مالی 99-98 مصوب مجمع عمومی عادی سود سهام در تاریخ 99/08/11 به حساب دارندگان حساب بانک تجارت واریز گردید.

    سایر سهامداران حقیقی مطابق جدول زمانبندی اعلام شده (سیستم کدال بورس) از تاریخ 99/08/17 به بانکهای تجارت سراسر کشور مراجعه فرمایند.